“Liberal Türkiye” Manifestosu

Türkiye’de liberal fikirlerin gelişmesine ve liberallerin birbirlerinden daha fazla haberdar olarak çeşitli faaliyetlere imza atmasına vesile olması maksadıyla facebookta Atilla Yayla öncülüğünde “Liberal Türkiye “adıyla bir grup sayfası açıldı. Bu sayfa sadece üyelere açık olacak. Haberleşme ve tartışmalar bu grup üzerinden yapılacak. Facebook grubumuza üye olacak arkadaşların öncelikle aşağıda yer alan manifestoyu okumalarını öneriyoruz. “Liberal Türkiye” grubunun bu ilkeler doğrultusunda hareket edeceğini bilmelerini isteriz.. Gruba üye olmak isteyen arkadaşlar kısa bir CV ve iletişim bilgilerini ufukcoskunn@gmail.com adresine atabilirler.

 

Liberal Türkiye Manifestosu:

Türkiye’nin daha özgürlükçü ve müreffeh bir ülke olmasını istiyoruz. Soğu ve solcu, laik ve dindar radikal grupların hak ve hürriyetleri gasp ederek, bireyleri istedikleri gibi şekillendirmek için devleti kullanarak gerçekleştirmek istedikleri toplum mühendisliği proje ve girişimlerini hem mikro hem makro ölçekte reddediyoruz. Kimseye iyi hayat biçimi önermiyor, kimsenin de bize iyi hayat biçimi önermesini istemiyoruz. Barışçıl bir ortak hayat çerçevesinin yapı taşları olarak liberal usulî kuralları benimsiyoruz. Bu kuralları ve liberal değerleri yaymak, savunmak ve hayata aktarmak için bir araya geliyoruz. Bu çerçevede:

1. Her türlü kollektivist radikalizme karşıyız. Atatürkçülük, sosyalizm, faşizm ve dinî kaynaklı ideolojilerin ülkenin resmî ideolojisi olarak tanınmasını kabul etmiyoruz.

2. Hiçbir hayat tarzının diğer hayat tarzlarına kendiliğinden üstün olduğunu kabul etmiyoruz. İnsan haklarının hayat tarzlarını ve kültürleri değerlendirmede yegane kriter olduğunu düşünüyoruz. Devletin herhangi bir hayat tarzını bütün olarak veya parça parça eğitim, hukuk baskısı veya başka yollarla empoze etmesine karşıyız.

3. Özel mülkiyeti ve serbest mübadeleyi temel haklar arasında görüyoruz. Devletin ekonomik hayata keyfi ve abartılı müdahalesine karşıyız. Vergilemenin soyguna dönüşmemesini, lisanslama ve regülasyonların vatandaşlar arasında negatif ve pozitif ayrımcılığa aracı yapılmamasını talep ediyoruz.

4. Devletin eğitimdeki rolünün bugün sahip olduğu rolden çok daha küçük olması gerektiğini düşünüyoruz. Devletin özellikle değer (din, ahlâk, ideoloji) eğitiminden elini çekmesi ve değer eğitimini ya tamamen topluma bırakması veya bütünüyle değer gruplarının istek ve tercihleri doğrultusunda sağlaması gerektiğini düşünüyoruz.

5. İdarî yapının ademi merkezileştirilmesini, mahallelerin ve şehirlerin kendilerini ilgilendiren kararları kendilerinin alabilmesini talep ediyoruz. Her şeyin Ankara’dan ve siyasi iktidar – devlet tarafından karara bağlanmasını istemiyoruz.

6. Doğal insan haklarına (hayat, hürriyet ve mülkiyet) inanıyor, sivil özgürlüklerin (ifade, toplanma, din, seyahat, yerleşme özgürlükleri) uygarlığın temel kurumları olduğunu kabul ediyoruz. Bu özgürlüklerin asla ortadan kaldırılamayacağına, buna teşebbüs eden siyasi iktidarların meşruiyetini kaybedeceğine, bunu yapmak isteyen kişi ve grupların ise toplum adına devlet tarafından engellenmesi gerektiğine inanıyoruz.

7. En az kötü siyasi yönetim biçimi olarak demokrasiyi görüyoruz. Demokrasinin en büyük erdeminin en iyi kararların alınmasını sağlaması değil, kötü yönetimlerden en düşük maliyetle kurtulmamızı sağlaması olduğuna inanıyoruz. Demokrasinin kamu iktidarının (devlet, hükümet, belediye, bürokratik organlar) alanının sivil toplum aleyhine olacak şekilde genişletilmesine karşıyız. Liberal demokrasinin ilkeleri gereği, çoğunluk tahakkümüne de şımarık ve organize azınlıkların çoğunluğun yönetme hakkını engellemesine de karşıyız. Seçimle gelen hükümetlerin seçimle gitmesini istiyoruz. İnsan haklarını sistematik bir şekilde ve ısrarla ihlal eden, bu ihlallere karşı idari, hukukî ve toplumsal mücadele yollarını kapayan, seçimle geldiği hâlde seçimle gitmeyi reddeden hükümetlere – devletlere karşı liberal teoride izah edilen direnme hakkımızı kıskançlıkla saklı tutuyoruz.

Bu maddelerde ifade edilen ilke, değer ve kurumlara inanan bizler, onları ne ve kim adına olursa olsun çiğnemek isteyen radikallere ve kamu otoritelerine karşı çıkabilmek için bütün şehirlerde bir araya geliyoruz. Kültür, bilim, eğitim, sanat, yayım faaliyetleri gerçekleştirmeyi, şiddet içermeyen destek ve protesto eylemleriyle ses çıkarmayı, varlık göstermeyi amaçlıyoruz.

Facebook adresi: https://www.facebook.com/groups/liberalturkiye/

Bu Yazıyı Paylaşın

BU YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZAR PROFİLİ

SON YAZILAR

bizi takip edin
sosyal medya hesaplarımız

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
1,714TakipçilerTakip Et