İslami Sol Miti

İnsanlık tarihinde  devamlı  bir şekilde var olan İslam, insana saf Tevhit inancını  tebliğ eden  fıtrat dininin adıdır. Din olarak İslam, yol göstericidir. Ancak İslam’ın saf bir din olarak insana yol göstericiliğiyle yetinmeyen bazı anlayış biçimleri, onu farklı  düşünce akımlarıyla birleştirerek  ona farklı misyonlar verme arayışındadırlar. İslam ve solun birlikteliğinden daha  adil ve eşitlikçi bir dünyanın yaratılacağını   umanlar tarafından icat edilmeye çalışılan İslami Sol, sahte bir kurgu olduğu gibi tehlikeli bir yanılsamanın da ifadesidir.

İslam ve solun birlikteliğini icat etmek isteyenler, hem solu hem İslam’ı dejenere etmektedirler. Her şeyden önce İslam bir dindir, sol ise bir ideolojidir.

İslami Sol söylemi, İslam’ı din olmaktan çıkardığı gibi, solu da ideoloji olmaktan çıkarmaktadır. Başka bir ifade ile İslam’ın  ideolojileşmesine karşılık sol ise dinselleşmektedir. İslami sol sonucunda ortada  ne dinden ne ideolojiden eser kalmaktadır. İslami sol kurgusu, İslam’ı İslam’a yabancılaştırdığı gibi, solu da sola yabancılaştırmaktadır.

İslam’ın asıl misyon ve işlevi insanlığa vahiy çerçevesinde  doğru yolu göstermektir. İslami Sol kurgusu,  insanlara doğru yolu göstermeyi İslam’ın asli görevi ve işlevi olmaktan çıkarmaktadır. İslami Sol kurgusunda İslam, yol gösterici bir kılavuz olarak değil, yönetmek  ve hükmetmek isteyen bir totaliter bir ideoloji olarak kurgulanmaktadır. İslam’ın  bütün insan hayatına hükmetmek isteyen totaliter bir ideoloji kurgulanması, İslami solun İslam’a yaptığı en büyük kötülüktür.

Din olarak İslam ve ideoloji olarak sol, birbirleriyle    doğal bir ilişkiye sahip değildirler. İslami sol söylemi, İslam’ın doğasından kaynaklanan  İslami bir gereklilik olmadığı gibi, bu söylem solun kendi geleneğinden kaynaklanan  solcu bir söylem de değildir. Ne solcu ne İslami olan ‘İslami solculuk’, hem İslam hem sol açısından  doğal olanı değil  arızi ve yapay bir durumu ifade etmektedir.

Yapay ve arızi bir birlikteliği savunan İslami sol  yanlıları, aslında özgürlük, adalet ve barış değerlerini ortadan kaldıran   kendi zihinlerinde tasarladıkları tehlikeli  toplum ütopyalarını gerçekleştirmek için  İslam ve solun birlikteliğini  sahih ve olmazsa olmaz birliktelikmiş gibi sunmaktadırlar. Aslında Solun istediği İslami değil, sol bir ütopyadır. İslamcı solcuların istediği  sol bir dünya değil,  İslamist bir dünya tasarımıdır. Farklı ütopyaları istemelerine rağmen İslamcı ve solcuların ‘İslami sol’ şeklinde bir kurgu icat etmeleri şaşırtıcı görünebilir. Aslında her iki taraf da   farklılıklarının farkında olmasına rağmen,  karşılıklı olarak birbirinden yararlanmak ve birbirini kullanmayı istemektedir. Emek, adalet ve eşitlik kavramlarını istismar eden sloganlar üretmekten başka  hiçbir somut siyasi ve sosyal önerisi olmayan Sol, marjinalleşmiş ve günümüz için anlamsızlaşmış   klişelerini  tekrar etmenin dışında insanla ve toplumla hiçbir şekilde iletişim yeteneğine sahip bulunmamaktadır. İslami solu savunan solcular, İslam üzerinden  toplumla yeniden ilişkiye girme, sol söylemlerin İslam’la desteklenerek kitleleri etkilemesi ve bu söylemleri İslamileştirerek yeniden üretme arayışı içerisindedirler. İslami solu benimseyen İslamcılar ise,   sol argümanlarla İslamcılıklarını destekleyerek İslam’ı dinden daha fazla bir şey yani  total bir ideoloji  konumuna yükselterek İslamizm olarak nitelenebilecek ideolojilerine çekicilik, yeterlilik ve meşruiyet sağlama arzusundadırlar.

İslami sol, sahici bir ihtiyaçtan ortaya çıkan,  ciddi sosyal ve siyasi öneriler üretme yeteneğine sahip,  bize  anlamlı şeyler söyleyebilen bir birliktelik değildir. İslami sol, aslında solun  ve İslam’ı din olmaktan çıkarıp onu seküler bir İslamizme indirgeyenlerin acizliğinin yeni bir kurgusu ve ifadesidir. Solun acizliğini, tarih ve hayat göstermiş bulunmaktadır. Sorun İslam’ın bu acizliğe ortak edilmeye çalışılmasıdır. İnsanlığa doğru yolu gösterme iddiasında olan İslam’ın,  bir din olarak İslamizme ihtiyacı olmadığı gibi, İslami Sola da ihtiyacı yoktur.

İslamizmin,  Sol’un ve İslami Sol’un acizliği,  kendilerine  özgü hiçbir şey  söyleye-memelerinde ortaya çıkmaktadır. İslamizm, Sol ve İslami Sol söylemleri,  vahşi kapitalizm edebiyatını tekrarlamaktan ve  kapitalizm karşıtlığı üzerinden kendilerini tanımlamaktan başka muhtevasında hiçbir şeyi barındırmamaktadır. Form olarak İslami Sol, boş olduğu gibi, muhtevası da boştur. Aslında ortada  İslamizm, Sol veya İslami Sol olmayı hak eden hiçbir şey yoktur. Sadece ve sadece  klişe bir vahşi  kapitalizm karşıtlığı vardır. Vahşi kapitalizm karşıtlığı üzerinden insanların duygu ve düşünce dünyaları, ahlaki ve vicdani hassasiyetleri iğfal edilmek istenmektedir. İslami sol miti,   bireyleri özgürlüklerinden vazgeçirmek için insanların adalet ve   özgürlük taleplerini eşitlik adı altında iğfal etmek isteyen vahşi bir sosyalizmden başka bir şey değildir.

Zaman, 20.03.2010
 

 

Bu Yazıyı Paylaşın

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

BU YAZARIN DİĞER YAZILARI

YAZAR PROFİLİ

SON YAZILAR

bizi takip edin
sosyal medya hesaplarımız

0BeğenenlerBeğen
0TakipçilerTakip Et
1,714TakipçilerTakip Et